Podmínky použití

Copyright Dětský domov Hustita o.p.s © 2006 - 2014. Obsah těchto internetových stránek podléhá ochraně autorských práv dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Informace na nich zveřejněné, včetně textu, fotografií, log, a popisovaných postupů, nesmějí být reprodukovány, předávány ani distribuovány bez předchozího souhlasu majitele. Některé části webových stránek obsahují loga třetích stran, na které se obdobně vztahují autorská práva jejich držitelů.

 

Design by Webstudio JV © 1999 - 2014

PODMÍNKY POUŽITÍ

Aktualizace podmínek použití
Dětský domov Husita o.p.s. poskytuje informace uvedené na tomto webu jako veřejnou službu a vyhrazuje si právo  kdykoli je změnit a aktualizovat bez předchozího upozornění. Tisk materiálů uvedených na tomto webu a jejich využití pro osobní nebo studijní účely je povoleno bez omezení.
Publikovat obsah těchto stránek v tisku, na jiných webových stránkách nebo jakýmkoli jiným způsobem, je dovoleno pouze po předchozím souhlasu vlastníka.