Dubenec 22, 261 01 Příbram

DĚTSKÝ DOMOV HUSITA, o.p.s

Úvod

O domově

Dětský domov Husita, o.p.s. se nalézá na konci rychlostní silnice R4 z Prahy do Příbrami. Zřizovatelem je Pražská diecéze Církve československé husitské. Kapacita dětského domova je 16 dětí. 
Více >>>

O nás

O nás

Dětský domov Husita, o.p.s. byl otevřen v srpnu 2006, původní název Husitský dětský domov s chráněným bydlením v Dubenci u Příbrami.

Více >>>

Aktuálně

Aktuálně

aktuality ze života našeho domova

 

Celý text >>>

O nás

Vítejte

Vítejte na stránkách Dětského domova "Husita" v Dubenci.

Dětský domov Husita, o.p.s. se nalézá na konci rychlostní silnice R4 z Prahy do Příbrami. Zřizovatelem je Pražská diecéze Církve československé husitské. Kapacita dětského domova je 16 dětí. Děti žijí ve dvou rodinných skupinách, každá obývá jednu polovinu domu, se samostatným vchodem, kuchyní a částí zahrady.

 

Dětský domov Husita, o.p.s. byl otevřen v srpnu 2006, původní název Husitský dětský domov s chráněným bydlením v Dubenci u Příbrami. Zřizovatelem je Pražská diecéze církve československé husitské. Jedná se o nestátní církevní dětský domov, zařazený do sítě školských zařízení.IMG 0018

Původní kapacita byla 9 dětí , které byly umístěny ve zrekonstruované části domova, v nově přistavené části měl být umístěn tzv. dům na půl cesty, jehož registrace byla posléze zrušena. V dětském domově fungovala jedna rodinná skupina.

V roce 2010 byla zvýšena kapacita na 16 dětí, dětský domov je rozdělen na dvě rodinné skupiny. Každá skupina obývá svou část domu s vlastním vchodem, obytnou kuchyní, třemi pokoji.

Dětský domov je situován ve vesnické zástavbě, v běžném trochu větším domě, na první pohled není patrno, že se jedná o dětský domov, což je naším záměrem. Snažíme se, aby nás obyvatelé obce brali jako běžné sousedy, naše děti udržují kamarádské vztahy s dětmi z obce, vzájemně se navštěvují, hrají si na obecním hřišti. Přijímají své návštěvy v domově jako v běžném životě doma.

Naše děti chodí do škol v Příbrami nebo Dobříši, snažíme se je zapojovat do zájmových kroužků podle jejich individuálního zájmu. Část dětí navštěvuje sportovně zaměřenou školu s častými odpoledními tréninky a víkendovými soutěžemi. Děti chodí do skautské organizace, na keramické kurzy, počítačové kurzy, aerobic, hrají fotbal ve sportovním klubu.

O víkendech se děti účastní sportovních, kulturních a turistických akcí, které pořádají jiné organizace nebo dětský domov.Chodba

Naše děti se přiměřeně podílejí na všech pracích, které provoz domova přináší, snažíme se minimalizovat obslužný personál, tak aby děti nebyly odtrženy od domácích prací a věděly, co všechno je třeba dělat, abychom mohli všichni dohromady žít. Vzhledem k celkově spíše mladšímu věku všech dětí, věkový průměr je 8 let, to někdy není úplně jednoduché.

Vzhledem k malému počtu dětí v domově můžeme pracovat s rodiči našich dětí, snažíme se o vzájemnou spolupráci, spolupracujeme s rodinnou terapeutkou, pořádáme společné akce a pobyty pro rodiče i děti. Pro některé rodiče je to vlastně jediná možnost, jak být se svými dětmi přes noc a souvisle, třeba několik dní. Současně se snažíme pracovat tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadala péče o pět dětí.

Cílem naší práce je v první řadě tvořit bezpečné, výchovné prostředí pro děti, které z různých důvodů nemohou aktuálně žít doma. Ve spolupráci s ostatními odborníky se snažíme hledat možnosti dalšího osudu dítěte, když už třeba nikoli návratem do původní rodiny, tak alespoň udržování blízkých kontaktů rodičů a dětí, zachování emocionálních vazeb, vzájemná kultivace a ovlivňování rodiny pozitivním směrem, vedení rodičů i dětí k dodržování pravidel, k aktivnímu přístupu k životu, ke snaze řešit své starosti a potíže hlavně vlastními silami atd.

 

 

 

Vyhledat

IMG_0017.jpg